Η ΣΧΟΛΗ

H σχολή οδήγων HALKOS iδρύθηκε το Μάρτιο του 1968 από τον  Παναγιώτη Χάλκο. Με οχημάτα όλων των κατηγοριών (μοτοσικλέτες, επιβατικά οχήματα, φορτηγό, λεωφορείο, αρθρωτό όχημα) και έμπειρους εκπαιδευτές στη διάθεσή σας, η σχολή σας εγγυάται μια σωστή και γρήγορη εκμάθηση για να γίνετε ένας ολοκληρωμένος οδηγός που θα χρησιμοποιεί με σιγουριά και ασφάλεια τους δρόμους.