ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εάν είστε πάνω από 17,5 ετών δικαιούστε να κατέχετε μαθητική άδεια οδήγησης, κατ. ¨Β¨ (επιβατικού οχήματος), η οποία σας επιτρέπει να αρχίσετε μαθήματα οδήγησης σε σχολή οδηγών με σκοπό την απόκτηση της κανονικής άδειας.

Το πρώτο βήμα για να πάρετε τη μαθητική άδεια οδήγησης είναι να διαβάσετε το βιβλίο “Πώς θα περάσετε την εξέταση” που περιέχει όλα όσα χρειάζονται (σήματα τροχαίας, κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ερωτήσεις και απαντήσεις για το θεωρητικό τμήμα της εξέτασης).

Το βιβλίο “Πώς θα περάσετε την εξέταση” το εκδίδει ο κος Παναγιώτης Χάλκος από το 1972 σε ελληνικά και αγγλικά και μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν απο τα γραφεία μας.

Αφού διαβάσετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχολή μας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά στην έκδοση μαθητικής άδειας οδήγησης.