ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δοκίμασε τις γνώσεις σου τοποθετώντας το ποντίκι επάνω στο σήμα.